Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Y Phết tự sự

Y Phết
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 1:25 PM

 

 

Y Phết quê tận xó rừng

Dở dom viết lách cũng từng ti toe

Rắp tâm xách dép Bút Tre

Chữ tuôn một đống ngang phè lỗ tai

Bậm bạch như gái có thai

Chân tay ngứa ngáy... lấy gai đâm ruồi!

Người ngợm như thể khúc dồi

Mà dám mơ tưởng hoa khôi nước nhà!

Dưng mà được cái thật thà

Bị gái đá đít đến ba bốn lần

 

 

8-1-2009

 

 

Nghiện em

 

Uống xong lại khát là tình! ( Thơ XD)

Nghiện gì không nghiện lại rình nghiện em

Trong túi có một... cái tem

Chỗ nào cũng thích thòm thèm dán chơi

Nghiện em như nghiện bia hơi!

Càng uống càng muốn kịp thời tuôn ra

Nghiện em như nghiện thịt gà!

Lúc nhắm cái cánh lúc tha cái đùi

Nghiện em như Bạc Văn Ùi

Thích xem em tắm... dẫu đui cũng nhìn!

 

 

8-1-2009

Y Phết