Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mail ngỏ Trân trọng Bác Trần

Nguyễn Vĩnh Tuyên
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 9:51 PM
 
 
Trân trọng Kính Bác Trần Nhương!
tôi nay nghiên cứu đã tường cuộc thi
gửi mail để khỏi phải đi
Bác "ghi sổ" giúp có gì bỏ qua
thơ xô bồ lại sa đà
nhiều lỗi chính tả… tạm là góp vui
đàng hoàng không dám thi chui
công tâm bác chấm thì tôi cả mừng
vài dòng phi lộ tạm dừng
cảm ơn! Chúc Bác tưng bừng mùa xuân!