Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Quan phường. Nghiện phong bì

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 2:07 AM

QUAN PHƯỜNG

Phường tôi có một ông quan
Phụ trách tư pháp rất sang, không bằng

Nghĩ ra bao chuyện lăng nhăng
Đăng ký hộ khẩu lại nhằng kết hôn
Dân lo vãi cả linh hồn
Quan của dân đấy có buồn hay không

Mong ngày con gái lấy chồng
Để nuôi con cháu có lòng tự tin
Có Tài – Đức có Trái tim
Vì dân phục vụ không tìm lợi riêng

NGHIỆN PHONG BÌ 

Nghiện bia, thuốc lá, rượu, chè
Chắc nhiều người nghiện và mê lâu dài
Có ông quan chức hạng hai
Nghiện phong bì lót do bài bố binh:

Lừa người vào cạm bẫy tình
Vào canh cờ bạc, mua trinh kiếm lời
Vào vòng lẩn quẩn ăn chơi
Cò tù thoát tội,…rối bời trần gian

Nghiện phong bì đang tràn lan
Trời ơi, liệu biết lo làm sao đây?!