Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi của Bùi Văn Ân

Bùi Văn Ân
Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2009 4:38 AM
 
Hà nội vừa rồi
 
Hà Nội vừa rồi phố như sông
Chở thuyền vào ngõ có kinh không
Ô tô xe máy thành thợ lặn
Hộp xốp thành phao chở bềnh bồng
Hà Nội vừa rồi lụt mênh mông
Gọi đò trong phố tưởng qua sông
Chờ mua rau sạch còn lâu nhé
Ăn tạm mỳ tôm đỡ đói lòng
Mỳ tôm ăn tạm cho xong
Chờ bơm thoát nước má hồng phôi pha.

Xin thưa quý ngài
 
Lời xưa ông tú nói ra
Bên trà bên rượu, đàn bà một bên
Đời nào của ấy chả hên
Càng hiện đại càng nổi lên rành rành
Rất ngon là lúc còn xanh
Rất ngọt là lúc hanh hanh chín vừa
Già thì khi ngọt khi chua
Đó là phụ nữ… xin thưa quý ngài
Ngồi buồn dẫu có lai rai
Đố ai phủ nhận có tài Thiên lôi.

Cái ngày chưa có ti vi
 
Cái ngày chưa có Ti vi
Cháu còn đỡ bận mỗi khi cơm chiều
Người già con quý cháu yêu
Cơm bưng nước rót đủ điều chăm lo
Bây giờ ăn khéo thì no
Nước lo pha uống, tăm lo đi tìm
Cháu con còn bận xem phim
Mâm cơm bát đũa nằm im góc nhà
Trăm năm trong cõi người già
Cơm bưng bát rót chuyện bà nuôi ông.
Lục bát tứ thị
 
Thinh không bẳng lặng chuông chùa
Nhặt khoan như thực lại vừa như hư
Lên chùa từ tối mười tư
Thị Mầu dâng oản cho sư bỏ chùa
Thị Kính oan khuất bốn mùa
Chí Phèo Thị Nở duyên ưa cháo hành
Thị Đốp nâng gấu váy lành
Gói lời thầy xã xâm canh ruộng người
Anh Nô vốn một lãi mười
Thiên hạ khối người muôn hóa anh Nô.
Chát bùm
 
Cháu nội gửi trẻ đón về
Vung tay xuất chưởng… Pô Kê Mon… bùm
Vui lòng bà ngoại một hôm
Ông đi thăm cháu quà thơm mang về
Bà rằng ông cháu có nghe
Mẹ cháu ru cháu câu vè lời ca
Ông rằng thưa có đấy bà
Cát- xét nó mở kèm loa chát bùm
Ngẩn ngơ vương vấn nỗi buồn
Ông bà thèm nhớ nước nguồn lời ca.

Sắm liềm chắt ơi
 
Đời cha mang rựa vào rừng
Tỉa cành ca hát tưng bừng bao nhiêu
Đời con vai vác chiếc rìu
Hạ cây đốn gỗ sớm chiều thả phanh
Đời cháu cưa sẻ cưa vanh
Cưa vòng cưa xích rừng xanh không còn
Đất trơ rừng trụi sỏi mòn
Hạn khô lũ ống kinh hồn liên miên
Từ thất tổ đến cửu huyền
Viết di chúc dặn: Sắm liềm chắt ơi!.