Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Nhớ câu ca dao

Thi Trần Thư
Thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2009 10:50 PM

 
                        ”Không thơm thì cũng hoa nhài
                         Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

Không thơm thì cũng hoa nhài
Bờ Hồ hoa kết đủ loài của Hoa
Hương cũng lắm, sắc cũng đa
Ngày xuân Hoa tới và Hoa thắm màu
Ngàn năm qua. Ngàn năm sau
Hương nhài vẫn thế thơm lâu ngọt ngào
Tràng An một thuở xưa nao
Để đời con cháu câu ca dao tình
Hôm qua Hồ Gươm lung linh
Hỏi nhài nhài vẫn chung tình còn thơm?
070109