Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mốt thời trang, Bức tranh thiên thần...

Bùi Văn An
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 10:01 PM

Mốt thời trang
 
Ngày xưa tốc váy hứng dừa
Ngày nay không tốc vì chưa tốc thì…
Ngồi buồn khỏi nói vân vi
Bởi có muốn tốc còn gì… tốc đâu
Ngàn năm sau, vạn năm sau
Hễ còn mặc váy, còn câu hứng dừa
Bây giờ chuyện khác ngày xưa
Váy hết chỗ ngắn mới vừa mắt xanh
Tình tang cái mốt thời trang
Càng tiết kiệm vải càng hở hang… càng tình

Từ ngày quán chát sinh ra

Con hơn cha con ra quán chát
Cháu hơn bà cháu hát Ka ra
Từ ngày quán chát sinh ra
Ông cất chìa khóa cháu là mọt con
Hở tiền ra cháu lấy luôn
Đem ra quán chát cháu buôn vài giờ
Dọn cơm bố mẹ ngồi chờ
Gọi cháu cháu nói ỡm ờ còn lâu
Rau nào rau chả có sâu
Ông bà ngồi đó nhìn nhau thẫn thờ.

Bức tranh thiên thần

Núi cao nước suối chảy tràn
Hiu hiu gió mát một đoàn tắm tiên
Lá rừng lẳng lặng thôi miên
Đôi chim gõ kiến ngó nghiêng trên cành
Mây mờ xây lũy xây thành
Một màu huyền ảo bức tranh thiên thần
Bụt trông thấy cũng tần ngần
Ngỡ tiên thượng giới xuống trần tắm chơi
Đẹp vô cùng nhỉ rừng ơi
Non xanh nước biếc  lả lơi cảnh rừng
 
Về hưu

 (mượn vần thơ cổ)
Từ độ về hưu cóc có nghề
Thủa còn công tác rặt ngồi nghê
Cửa nhà luộm thuộm âu chịu hổ
Vay mượn lòng thòng nợ bết bê
áo sờn vạt trước thôi hết mã
Dép tuột quai sau chịu kém sề
Ra đường e gặp quân đầu gấu
Về nhà ấp gối nhớ tái dê…
Về hưu sếp nhớ tái dê
Nhớ bồ non… nhớ tái tê… nhớ bồ

            Đổi mới
       (Mượn vần thơ cổ)
Đổi mới bung ra vạn thứ nghề
Sa vào đề đóm ấy nghề nghê
Cửa nhà bán sạch không biết hổ
Vườn đất cầm trơn nợ vẫn bê
Là bác thằng bần còn đâu mã
Vợ con khốn đốn kiếp mẹ sề
Còn chiếc quần bò sờn cả gấu
Lăm le đem đổi rượu tiết dê
Lang thang trong vạn thứ nghề
Sa vào đề đóm nợ bê xuống mồ

Ba cùng

“Ngồi buồn ra đứng bờ ao
Xem cá cá lặn, xem sao sao mờ”
Ngồi buồn xem nhện giăng tơ
Xem sếp đi họp đứng chờ bồ non
Vợ nhà một nách hai con
Bồ thì má phấn môi son bốn mùa
Bốn mùa đi sớm về trưa
Còn một mùa chót là mùa Siđa
Siđa về với cả nhà
Vợ- chồng- con úm ba la… ba cùng
Bùi Văn An