Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Hoan hô

Ngủyễn Đức Sơn
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 9:59 PM

 
Mỗi ngày thấy một bức tranh
Hiện trên trang web ông anh đa tài
Bức này lộ cả hai vai
Bức kia khoe ngực đến vài ký lô
Có bức năm sáu bẩy cô
Nghèo nàn đến mức phải phô đùi dài
Đôi mông trần khéo mời chài
Vừa thơ vừa hoạ cả hai đều ghiền
Khúc khích cười tưởng phát điên
Hoan hô trang web mọi miền cùng vui .