Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Công quyền

Thụy Sơn
Thứ năm ngày 8 tháng 1 năm 2009 3:24 PM
Các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều đến việc hành dân của cơ quan công quyền nhưng chuyển biến chẳng thấy bao nhiêu.Nếu bạn vào làm việc cá nhân với cơ quan công quyền sẽ thấy uy vũ của họ.Vậy xin có thơ rằng:


Bao cấp cửa quyền một thời đã xóa
Dân tình mừng thầm, đắc ý
Chắc sướng đến nơi
Nhưng rồi buồn cái sự đời
Công quyền vẫn thế chẳng vơi tý nào
Tiền của công, quyền của tư
Dân “xin” việc gì thì phải phong bao
Nếu không, để đó xét sau
Sau nữa, sau mãi...đến đầu bạc phơ!
Ôi! Dân đợi đến bao giờ ...???
 Hà Nội 8-1-2009
Thụy Sơn