Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Chả và nem, Hỏi

Y Phết
Thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2009 1:41 PM
Chả và nem

Một đằng chả một đằng nem
Toàn thứ khoái khẩu, kiêng khem làm gì!
Thì anh đi, thì em đi
Anh đã dùng chả, em thì xơi nem
Ăn xong bỗng chốc lại thèm
Anh đi một ngả còn em một đường
Đêm về tuy chung một giường
Giấc mơ nem chả vẫn thường thăng hoa
Vụ này ra đứng trước toà
Toà phán: nem chả ai mà dám chê!
6-1-2009
 
 
Hỏi

Bắc thang lên hỏi ông giời
Dự án thất thoát có đòi được không?
Trời khoát tay chỉ dòng sông
Mò dưới đó! chớ mất công hỏi giời!
Bắc thang lên hỏi ông giăng
Chuyện chống tham nhũng xem rằng ra sao?
Ông giăng cũng rất ngọt ngào:
Về hỏi Thục Phán thế nào hãy hay
...Thục Phán cười ngất phán rằng:
Chuyện chống tham nhũng nhập nhằng còn lâu!

5-1-2009
Y Phết