Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Gửi em, Kêu ai

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2008 9:36 AM

 
Anh xin em đừng rượu chè cay đắng
Để môi son khô héo tím bầm
Bờ mi đẹp úng trong nước mắt
Niềm vui tan tác sóng xô…
Ngàn năm rêu xanh
Anh chỉ khóc cho nỗi đau oan nghiệt
Mà người kia gắp lửa bỏ tay em…
Trong cuộc đời lắt lay thời tiết
Em ơi, hãy vững đôi chân
Cùng trái tim khỏe mạnh giữa cõi trần
Nguyễn Đăng Minh
 

KÊU AI
Có nhiều nhà máy, nhà thương
Đã xem mạng sống dân thường như không
Thải nhiều chất độc ra sông
Nhiễm vào nước uống đau lòng dân ơi
Ung thư, da ngứa…chết người,…
Hỏi nhà chức trách du chơi nơi nào
Luật trong tay. Hỏi vì sao
Hay là nén bạc…làm chao đảo rồi
Dân đen chỉ biết kêu trời
Trời cao ngó xuống. Nhìn người hổng quen
 
Nguyễn Đăng Minh