Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Đầy tớ

Nguyễn Đức Sơn
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 8:20 PM

Mình là đầy tớ của dân
Ít gặp giới chủ , khó gần bề trên
Dân ngoài đồng ruộng ngày đêm
Mình trong phòng lạnh , ghế mềm phía sau
Dân ăn ngô , sắn , khoai , rau
Mình là đầy tớ - dám đâu cùng ngồi
Rượu nút lá chuối dân mời
Mình không dám uống chỉ xơi “Jôn vàng “
Mình đi trên chiếc xe sang
Chỉ là phương tiện sẵn sàng hầu dân .