Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trồng luồng

Nguyễn Đức Sơn
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 1:58 PM
 
Trồng Luồng mà bỏ U-Giê
Sáu mươi tuổi vẫn chẳng chê trồng luồng
Thế mà đào vẫn ra tuồng
Mỗi ngày vài hố chẳng vuông cũng tròn
Cắm vào mỗi hố một hom
Rễ ra tua tủa như chòm râu dê
Giống luồng này tốt hết chê
Vì đã được bỏ U-Giê ấy mà
Lâm trường từ trẻ đến già
Say mê đào hố để mà cắm hom .