Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Biển hiệu

Nguyễn Đức Sơn
Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Bài 1 :  Ẩm Thực 

Hội chợ ẩm thực mở ra
Giới mày râu họp rất là đông vui
Đây hàng Dê núi cả đùi
Kia quán đặc sản Bê thui rất vàng
Lợn lửng có cả bộ tràng
Cầy tơ bẩy món , cua càng , gà ta
Là lộn “ biển hiệu trương ra
Vịt lộn ăn với Thì là rất hay
Giám khảo nửa tỉnh nửa say
Đồng thanh đánh giá : Món này giải A

Bài 2 : Xem Bói 

Mùa xuân đi hái lộc chùa
Mấy bà vợ Sếp xin bùa nhà Sư
Rồi mua lá sớ ông Từ
Bà chúa Kinh Bắc , đền Lừ Sơn Tây
Lậy cầu khắp chốn cùng đây
Xe công vi vút gió mây tối ngày
Đồn rằng Thầy ấy rất hay
Biển đề “ Mời Bói “ treo ngay trước nhà
Các cô cùng với các bà
Được mời vào bói - Rất là sướng vui .