Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Ước mong

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2008 1:46 PM

Ước gì non lại ngày xưa
Để ta làm lại ước mơ trong đời
Để sao người đừng hại người
Tỷ gương mặt sáng luôn tươi không buồn
Để đời ngày một đẹp hơn
Không còn những kẻ xem thường nhân dân
Không còn bán nước, nịnh thần
Không còn ai oán chết dần niềm tin
Không còn bóng tối tầm nhìn
Để đoàn kết lại muôn tim chung lòng