Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dụng nhân...tai

Anh Chinh
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Nghe nói nơi đây trọng nhân tài
Giáo sư, tiến sỹ nhận về ngay
Tặng cho mỗi vị vài trăm triệu
Để cùng nhau tính chuyện tương lai
Nhưng cũng nơi đây thật lắm bài
Cấp to có kẻ mới làm sai
Nhẹ nhàng chuyển sang công việc khác
Bổng lộc nhiều hơn lại vẫn oai.
Chính sách con người như vậy đấy
Dụng nhân tài hay dụng nhân... tai?
       Tp Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 12 năm 2008