Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sếp tôi

Nguyễn Đức Sơn
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Sếp tôi rất mực thông minh

Trán cao , thưa tóc , bụng phình , đỏ da

Miệng sếp thường nói ê a

Tiệc tùng bù khú khề khà canh thâu

Tầm xa chỉ đạo đẩu đâu

Gặp cấp trên lại cúi đầu xum xoe

Chẳng cần bàn , chẳng cần nghe

Tối ngày vi vút phóng xe đi hoài

Sếp tôi tài thậm là tài

Cho dù tuổi sếp đã ngoài sáu mươi .