Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hỏi trăng

Thi Trần Thư
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Đêm rằm trăng sáng như gương
Một mình giữa đường ngửa mặt soi lên
Nghiêng người đầu lắc mắt nhìn
Thấy gì đâu đâu thấy mình trong trăng?
Hét to mấy tiếng hỏi rằng
Trăng ơi sáng thế mà không thấy gì!
Nhìn mình rồi lại sinh nghi
Chắc mình bé quá hèn gì không in
Ngước lên lần nữa trố nhìn
Trên trăng thằng cuội đang rung rinh cười.

281208