Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hà Nội đã có cống “NGẦM”

Trần Trương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:00 PM
 
            Hưởng ứng bài viết của GS Huệ chi  
                                            
Hà Nội đã có “CỐNG NGẦM”
Chạy dưới lòng đất âm thầm dấu dân
Cống “xây” bằng những công văn
Với bao lý lẽ âm thầm ngày đêm
Khi   chạy đến đoạn công viên
Thì “cống” dừng lại “nằm im” một thời
Lâu đến hai mươi năm trời
Mấy “Quan” Hà Nội cả cười hân hoan
Lập cái dự án…quáng quàng
Đẩy anh DU LỊCH ra làm đầu sai
“En-tơ” cho chú “Nước ngoài”
Xây cái khách sạn quái thai…đất vàng
Công viên đang đẹp , đang sang
Mấy chú làm càn ,bán đất cho ai?
Lại còn dối trá cối, chày:
“Trả ơn” Thuỵ Điển những ngày xa xưa
Thuỵ Điển lập tức phúc thư
“Chúng tôi không lấy của cho…làm gì”
Thế là mấy vị lâm nguy
Cống ngầm đã tắc bởi vì…Đôla
Thủ đô Hà Nội của ta
Cần cống thoát nước chảy ra sông Hồng
“Cống ngầm” này của các ông
Nó chạy lòng vòng như thể ma trơi
Bao giờ lấp được ai ơi
Để cho chuột CỐNG hết thời NGẦM ăn?