Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SÁU ĐIỀU ƯỚC

Nguyễn Quốc Minh
Thứ bẩy ngày 7 tháng 3 năm 2009 12:38 PM
 
Ước gì em dòng sửa thơm
Để anh là cái cọng rơm nút hoài.
Ước chi em là quả Xoài
Để anh bóc vỏ bỏ chai ăn dần.
Ước chi em là cái quần
Để anh khâu vá khỏi cần măng tuya.
Ước chi em vầng trăng khuya
Để anh say xỉn cây đa cuội ngồi.
Ước chi em là con ruồi
Để anh là khúc...khúc dồi...dồi heo.
Ước chi em là cánh bèo
Để anh là ếch luôn trèo lên em.
Nguyễn Quốc Minh (http://ngay-dem.com/ )