Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bao giờ phố tan ?!

Trường Giang
Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2009 3:25 PM

Trường-Giang
 “Hà Nội bán sáu trăm biệt thự…”  !
Thoạt đầu nghe tin dữ tưởng nhầm
Trời ơi ! các vị điên chăng ?
Sao chưa hỏi ý nhân dân,đã liều  !!!
Ngót nghìn năm đã nhiều giặc giã
Bọn gian thần tàn phấ kinh đô
Dân lành khôi phục,điểm tô
Nay còn những mảnh cơ đồ hiếm hoi
Sao chẳng chịu trông coi , gìn giữ ?
Sáu trăm tòa biệt thự ,ít đâu !!!
Hay không chia được cho nhau ,
thì đem bán vội , đoạn sau  tùy…Tòa ???
Nghe tưởng bịa ,té ra chuyện thật
Túng thiếu  ư?  hay mất trí khôn ?
Hay là xác chẳng còn hồn ?
Tham ăn ,quên béng bà con Hà Thành ?
Những lời đáp xin dành các vị
trước đồng bào chiến sĩ Thủ Đô
Gái ,trai , già ,trẻ đang chờ
Xem ai ngã giá , bao giờ phố tan !!!