Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kính gửi Văn phòng UBND Hà Nội

Trường Giang
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:02 PM
 TNc: Sắp đến ngàn năm Thăng Long, mà quan chức Hà Nội bộc lộ nhiều khả năng yếu kém, nhất là sau lũ lụt. Nào là dự án chợ 19-12 nào là khách sạn công viên Thống nhất. Hay thật, Hà Nội bây giờ băng chục cậu Singapo mà nhè nơi vườn hoa xây khách sạn.
                                           
Các Cụ ký từ hồi đương chức
Tin tham mưu nên lướt xem qua
Bây giờ sai trái lòi ra :
Khách sạn xây lấn vườn hoa ven hồ  !!!
Dân muốn giữ  Thủ Đô thoáng đãng
Nhưng có vị  thích lắm “Ơ rô”
Cãi rằng : Lệnh các Cụ to
Chính quyền Hà Nội chỉ lo thi hành !!!
Xẻo “mảng phổi màu xanh” quý hiếm
Các vị  không nghĩ đến Dân ư ?
Tham mưu ,quy hoạch , đầu tư…
Đủ ban , đủ ghế mà như …bất tài  !      
Thôi,đã trót làm sai thì sửa
Thủ Đô nay rộng mở mênh mông
Bớt sân gôn ,dễ như không
Khách sạn ra đó  chắc lòng Dân ưng 
 
      Đống Đa ,26-2-2009