Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Diện giật

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009 5:59 PM
 
                 Vũ Hiển  
 
                 Điện giật được báo trước
                 Từ mồng 1 tháng Ba ( 2009 ) *
                 Cả nước bị…điện giật ! 
                 * 
                  Điện giật…mớ rau muống
                  Điện giật gói mỳ tôm
                  Điện giật  từ hạt gạo
                  Đến sắt , thép , xi măng…
                  *
                  Đau nhất là …điện giật
                  Người đã không  việc làm 
                  Các cụ lương…hưu trí
                  Đến bà bán thuốc Nam !...
                  *
                  Sau  khi bị “ Điện giật “
                  Đến lượt xăng,dầu…hun
                  Lạm phát tai hại thật
                  Giá cả… Vụt tùm lum !?... 
                                            17-2-2009   
                  _________________________
      * Tin các báo : Từ 1/3/2009 giá điện sẽ tăng 948,5 đ/kwh
                     Tiếp theo Xăng dầu cũng đang xin…tăng giá !