Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi Tổng cục Thuế

Trường Giang
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:03 PM
                       Nhà văn , nhà báo vốn nghèo
                      Về hưu , lương tháng lèo tèo – cực thân
                      Một đời cây bút chuyên cần
                      Nay về  viết  tiếp , góp phần văn chương
                     Tự “ cải thiện” bởi thương con cháu
                      Nhuận bút còm , các báo  đều nghèo   
                      Gọi là ,tí tẹo tèo teo
                      Lấy vui làm chính ,  kèo nèo gì đâu !
                      Sự tình càng nghĩ càng đau :
                      Mười phần trăm thuế chặn đầu trừ ngay !!!
                      Thương thân thức những đêm dài !
                      Tiếc công “động não” những ngày nắng nôi
                       Các vị nói : quý người cao tuổi
                       Chưa chăm nom đã vội “ thiến” đau  !
                       Mười phần trăm – nghĩa là sao ?
                       Phải chăng tất tật  xếp vào “ Kinh Doanh” ???
                       Muốn im lặng nhưng đành phải nói :
                       Các vị đừng tệ với tuổi già
                       Ngẫm xem trong cõi người ta
                    “ Cạn tàu ráo máng” sẽ ra thế nào  !!!

                                                                Hà Nội ,2-3-2009