Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc kha khúc khích Nguyễn Đăng Minh

Nguyễn Đăng Minh
Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2009 3:32 PM

 
KÊU AI
 
Dầu hỏa chỉ dân nghèo dùng
Thế mà họ vẫn lùng tùng chẳng tha
Dầu thô thế giới rẻ mà
Họ vẫn chặt, chém “thật thà” giá cao
Kêu ở đâu? Hỏi chỗ nào?
Tiền chênh lệch giá chui vào túi ai?
Thanh tra, kiểm sát, báo, đài
Bao nhiêu ban bệ chơi dài cả sao?
Đất thì thấp, trời thì cao
Phơi lưng, bán mặt mà ngao ngán lòng
Dầu hỏa hạ giá… cầu mong
Để người dân đỡ phiền lòng, lầm than

Giảng Võ, năm 2009
ĐÈN TÍN HIỆU KHÔNG ĐỒNG BỘ
 
Chỗ thì xanh, đỏ xen vàng
Chỗ thì xanh, đỏ thêm hàng số to
Thời gian dài, ngắn đợi, chờ
Rẽ phải, rẽ trái nhớ cho kẻo phiền
Chỗ rẽ cho “mì ăn liền”
Nhiều chỗ kín đáo luân phiên trực, rình
Tiếng còi hét bất thình lình
Yếu tim là ngất…chẳng tình, lý đâu
Rối mù tín hiệu đau đầu
Trông hoa cả mắt biết đâu mà lần
Nhà Nước đầu tư không nhầm
Chỉ người thực hiện tiền cầm trong tay
Nghĩ ra muôn kiểu, đổi, thay,…
Để tiền Dự án…vào ngay túi mình
Giảng Võ, năm 2009
Nguyễn Đăng Minh