Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Em cười anh lo

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 8:23 AM
 
Khúc kha khúc khích em cười
Anh lo buồn chán bên đời, vì sao?
Anh rằng: Biết đến khi nào
Ruộng vườn sông biển núi cao dân mình
Không thành những vật hy sinh
Để mang quyền lợi tư tình cá nhân
Quên câu ích nước lợi dân
Bởi còn một ít sát nhân lừa quyền
Tham lam quên mất lời nguyền
Đẩy thuyền vượt cạn…lật thuyền là dân
Em ơi, đành chịu đựng dần
Thời gian cho kẻ hại dân chóng tàn
Giảng Võ, 2-3-2009
Nguyễn