Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bài thơ vui xin tặng UBND T/P Hà Nội

Trần Trương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:02 PM

                         Tin vui: Thủ tướng chính phủ vừa có công văn gửi UBND T/P Hà Nội   Và giao Bộ Xây dựng kiểm tra việc lấy đất công Viên Thống Nhất xây dựng khách sạn, đồng thời các ngành chức năng có hướng đề nghị với TT cho HN chuyển KS đi nơi khác.Nếu điều này xảy ra thật, thì dân càng tin vào lẽ phải và sự chỉ đạo sát sao , nghiêm minh của Thủ Tướng, và UBND HN phải lấy đây là bài học quí giá về quy hoach T/P, đừng bịt mắt dân làm bừa.
 
Hoan hô dư luận báo , Đài
Về cái khách sạn “nằm ngoài” công viên
Ôi chao dự án huyên thuyên
Qua hai thế kỷ, dựng nên…”Tiền, đồ”
Ông Thịnh bố láo A lô:
Việc này hợp pháp, từ xưa cứ làm
Ái chà! Ra vẻ là ..quan
Áo bào che mắt thế gian đấy à?
Lắng nghe, Thủ Tướng nước ta
Ra lệnh: Báo cáo xem ra thế nào
Không thể  khuất tất ,tầm phào
Muốn xây khách sạn chỗ nào cũng xong!
Ông Thảo tuyên bố chung chung
Im lặng không được, đành lòng xuôi xuôi
Thủ Tướng ta thật tuyệt vời
        Roi trên ra phép, dưới thời phải nghe
Công viên xanh mát cây che
Đất xây khách sạn,thiếu gì- Ngoại Ô!!
Nghìn năm đất của Thủ Đô
Nhắn ai đừng có “mơ hồ” .. để xơi!!