Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Luận về bưng bít

Vũ Hiển
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 7:33 PM
 
             
                 “ Không bưng bít” nghĩa là “ Có bưng bít “
                  Có bưng bít thì có quyền được…tuýt 
                  Bưng bít nhiều thì rò rỉ ít
                  Không bưng bít thì nhiều hóa ít 
                  ( Bởi toàn quốc đều chung một “ tít “ )
                  Vậy mà  ối người vẫn sút suýt 
                   Hoan hô “ Từ nay không bưng bít “… (?)
                   *
                  Không bưng bít không có nghĩa là không bị “ tuýt”
                  Nếu anh đi không đúng “ Lề “…
                  Tuýt…tuýt…tuýt… 
                                                      13-2-2009 
                                                            VH
                   __________________________ 
                   Tin các báo : Từ nay báo chí và người dân sẽ được
                                         cung cấp đầy đủ thông tin…