Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Điện tăng dân sướng

Ong bầu
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009 9:36 PM

Mị dân đến thế là cùng
Điện tăng, dân sướng...điên khùng làm sao?
Ngứa miệng, ăn nói tào lao
Dân no... ba chuyện tầm phào, khoái chưa?
Ngang nhiên móc túi, lọc lừa
Bỏ mâm, tham bát-say sưa, hót  xằng
Hết điện rồi lại đến xăng
Bao nhiêu nỗi khổ... bổ quàng vào chân
Lo xa , chẳng bõ buồn gần
Tay lo hốt bạc, bội phần dân...kêu.

HN, 17/2/2009