Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lú lẫn mất rồi

Y Phết
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 7:35 PM

Nghe tin Hà Nội cắt một phần đất công viên Thống Nhất để xây khách sạn 4 sao với 400 phòng...

Người ta hay nói tầm nhìn
Khi hội thảo, khi thông tin báo đài
Hà Nội ôi lắm anh tài
Mà tầm nhìn chỉ đáng vài xăng ti ?!
Công viên sao nỡ cắt đi?
Để xây khách sạn! nghe chi tức cười?
Hay là họ lú lẫn rồi?
Tầm nhìn lãnh đạo... eo ôi quá lùn
Nên về sắm chiếc cuốc cùn
Xuống phía Văn Điển đào giun... đúng tầm!
12-2-2009
Y Phết