Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Rồng ơi đừng lộn!

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2009 5:41 AM
 
Thăng Long sắp tuổi ngàn năm (2010)
Nẩy nòi mấy gã oái oăm thế này
Cậy quyền cậy chức trong tay
Đất công viên cắt để xây nhà lầu
Thủ đô rồi đi đến đâu?
Thi nhau băm chặt lấy “mầu” chia nhau?
Thăng Long ơi nghĩ mà đau!
Ngàn năm xây dựng giờ đâu có cần
Lũ bạch tuộc cứ lấn dần
Hoàn Kiếm - Cá Mập tối sầm mắt ai?
Liệu rồi có đến nay mai
Lấp Hồ Gươm để mời Ai đấu thầu?
Làm cho NƯỚC MẠNH DÂN GIÀU
Hay vì MỘT LŨ ĐUA NHAU KIẾM LỜI?
Nhờ ai lên Nói với Giời:
NẾU... RỒNG LỘN...XUỐNG... (chúng) NÓ THỜI... NẤU CAO!
            Hoài Xuân