Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chẳng ra thế nào

Trường Giang
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2009 9:54 AM

 Chẳng ra thế nào   !

Mang danh công dân Thủ Đô
mà nói ngọng líu ngọng lô vậy à ?                                   
Từ “Là” lại nói thành “Nà”
“ Giống nòi” mà lại đọc ra “ giống lòi”  !!!
Đăng đàn chỉ tổ gây cười
Chán phè nhưng chẳng mấy người nói ra
Hà Nội – bộ mặt nước nhà
Phát ngôn không chuẩn người ta chê cười .
Phát thanh ơi ! Truyền hình ơi !
Các vị nói ngọng chớ mời tham gia
đăng đàn làm khổ tai ta
Nói năng chưa sõi , chẳng ra thế nào !
    Phương Mai, 3-3-2009

   Còn nể nang gì ?            

Cứ như nước đổ lá khoai
Cấp trên , cấp dưới chẳng ai chịu làm
Bao cuộc họp , bao lần bàn
Nạn “ Quảng cáo bẩn” lan tràn vẫn tăng !!!
Sắp sửa Đại Lễ Ngàn Năm
Dọc đường , dọc ngõ loằng ngoằng khó coi :
Bọn “bôi trộm” thoải mái bôi
Xóa đi , bôi lại như chơi trò đùa !!!
Đã lên tiếng suốt mấy mùa
Quý Phường , quý Quận vẫn ngơ , lạ kỳ !
Các vị còn  nể nang gì
Phải chăng bọn ấy chịu “chi” đều đều ???
Nói nhiều lại trách nói nhiều
Nhưng nhìn bẩn mắt ,trớ trêu quá chừng !!!
Hà Nội –Thủ đô Anh hùng
Lẽ nào “việc vặt”  mà cùng … khoanh tay !!!
   3-3-2009