Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tại sao chưa khai?

Anh Chinh
Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2009 3:09 AM

 
Kê khai tài sản cá nhân
Để phòng tham nhũng - việc cần làm ngay.
Thế mà ông cứ loay hoay.
Của cải nhiều quá không khai nổi à?
Ông rằng: “ Xin cứ tà tà.
Việc công vất vả nên đà… chưa khai”
 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02năm 2009