Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bản sơ kết văn vần

Trần Trương
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 7:31 PM

  
Nước ta còn dại, chưa khôn
Bệnh viện thì thiếu, sân Golf thì thừa
Nói thì như tắm, như mưa
Làm thì gian dối,tiền chùa tiêu vung
Đường bộ, cho chí đường sông
Ngày nào tai nạn giao thông cũng nhiều
Tiền nhà nước cho người nghèo
Ông xã , ông Huyện xén vào túi riêng
Ông Điện bảo lỗ thường xuyên
Mà thưởng nghìn tỷ nhất miền Đông Dương
Vê-Đan làm chết môi trường
Ông Bộ, ông Tỉnh vẫn thương ,vẫn chiều
Ông xăng tăng giá cái vèo
Nhưng xuống nhỏ giọt ra điều thương dân
Các ông no đủ bội phần
Dân e cái quần dễ bị đứt chun
Hà nội văn hoá cũng Lùn
Chỉ thị sai luật, lại còn cãi vung
Đường sá đào bới lung tung
Nghìn năm nước chảy vẫn không ướt vòi
Công viên hẹp lại chỗ chơi
để xây khách sạn Kiếm lời cho ai?
Gái quê thích lấy chồng Đài
Mong miền đất hứa một mai sang Hàn
Thế rồi ước vọng tiêu tan
Thày cò chốn mất tật mang suốt đời
Thương cho con gái quê tôi
Vì đâu mà cứ muốn rời quê hương
Làng tôi nay sắp hết vườn
hết con chuồn chuồn ra liệng bờ ao
Nhường cho dự án cao cao
Nông dân ra tỉnh lao đao bán mình
Tìm cô hoa hậu xinh xinh
Cũng chấm lừa dối dân tình đến xem
Thừa hoa hội nghị bên thềm
Biết chăng Tây Bắc,Tây Nguyên đang nghèo
Văn chương thì rẻ hơn bèo
In thơ để tặng, rõ nhiều nhố nhăng
Bao nhiêu “Quan” bị xuống thằng?
Bao nhiêu”Thằng” chạy tằng tằng lên “Quan”
Vài câu ,vài chữ lan man
Mong sao đất nước Việt Nam Hoá Rồng…