Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ vui ngày VA- LEN-TIN

Trần Trương
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 6:52 PM

 Trần Trương
Ngày vui đi đón VA-LEN
TIN người mới mải đi tìm em đây
Tưởng mình là gió ,là mây
Cho nên VA phải gốc cây…Biêu đầu
VA rồi mới thấy quá đau
Nhưng mà vẫn cố LEN vào tìm…em
…Ngày vui đi đón VA-LEN….(đọc lại)