Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Luật …Rừng

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 7 tháng 2 năm 2009 5:54 AM
     
(Hà Nội hết cấm CHỮ lại cấm THỊT)
Mùa xuân vui phố ÔNG ĐỒ
Cho thơm chữ viết, cho Thơ đẹp người
Phăm phăm cảnh  sát đến nơi
Dẹp ngay các cụ “mải chơi” bên hè
Văn chương chữ nghĩa cần gì
Cảnh sát cần gọn đường đi thôi mà
Bây giờ lại đến thịt thà
Cấm xe máy chở vào ra Hà Thành
Ô kìa , buôn bán dân lành
Ô tô không có phải đành chịu sao?
Mấy ông cán bộ tầm phào
Cứ thích chỉ thị ào ào cho oai
Hà Nội lẫn với Hà Tây
Quần soóc một ống, quần dài một bên
Luật gì như thể của quyền
Chúng con cúi lậy “ Bề Trên”…luật rừng