Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Mạng là gì ?

Thi Trần Thư
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM
Mạng là gì ư? - Nhiều lắm
Mạng nhện, mạng LAN, ...mạng người
Giữa hai MODEM là Em là TÔI
Không chỉ hai dây chạy qua máy chủ
Nhưng tôi và em... cách trở
Cho nên chúng ta quấn quýt nhau hoài
Thức đến tận đêm... tỉnh dậy sớm mai
Tôi Em lại vào nhấn phím
Nói dại một mai, người ta cắt điện
Thì chỉ còn Tôi Em... mất mạng
261208