Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vở diễn vụng về !

Trường Giang
Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 5:33 AM
 

                          Các quan ở Sóc Sơn Hà Nội                       
                           Xén đất công ,dấm dúi chia lô
                           Bán “chui” – công biến thành tư
                          Thu mười hai tỷ ngon ơ - để ngoài
                           Không vào sổ , đố ai được biết
                           Nhưng nước cờ sai toét  , lộ ra
                            Chín ông quan phải ra tòa
                            Quan thôn , quan xã  đều là đồng mưu
                           Tội quá rõ ,Tòa đành tuyên án
                           Bởi nếu không ,Dân oán ,Dân kêu
                           Tòa tuyên , Dân vẫn xì xèo :
                            Chín quan đều hưởng  “án treo” như vờ
                            Nấn ná mãi ,bây giờ đành xử
                            Nhưng xem ra diễn vở vụng về
                            Dân kêu thì Dân tự nghe
                            Các quan nguyên vẹn ,chẳng hề hấn chi
                             Lâu lâu Dân sẽ quên đi ,
                             Các quan “ăn” đất “tinh vi” hơn nhiều

                                                Phương Mai    11-3-2009