Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Nói cho vuông”

Thanh Thanh Huyền
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009 8:01 PM
 

Ba phần nói bốn “cho vuông”
Không cần bản gốc, vãi nhường gì sư
“ĐI là phải!”, “TRÔI mới thơ!” 
Còn lâu mùa quýt, tha hồ thôi xao *...
 

Chú thích:
 
* Tranh luận về hai câu thơ “Trái đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung”, có anh Hai, chị Hai đã làm tròn 3/4 thành 4/4, không cần căn cứ vào bản gốc; ĐI, trái đất mọc chân à? Không gì bằng HOÀ. Bài thơ vui này có mượn điển, thành ngữ: Thôi xao, Sư rằng sư phải vãi bảo vãi hay, Đợi cho đến mùa quýt...