Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Trái tim… tiền.

Anh Chinh
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 4:14 AM
 
Thoạt bước vào trong đám cưới
Gặp ngay hộp đựng tiền rồi.
Khen ai thật là khéo chế
Hộp tiền hình trái tim đôi.
Chẳng biết từ khi nào nữa
Biểu tượng tình yêu: trái tim
Dẫu rằng sao rời, vật đổi
Biểu tượng ấy vẫn y nguyên.
Hôn nhân bây giờ siêu thực
Trái tim đầy nhóc những tiền.
 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2009