Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Sòn sòn

Phương Hà
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 9:07 PM
Sòn sòn
               
Giật gân như chuyện bên Tây
Chị nguyễn Thị Hải có 12 con
U30 tưởng 55
Vậy mà Thiếp vẫn cứ son cùng Chàng
Dân thủ đô đấy! Nghe không?
Trung tâm văn hoá truyền thông chẳng đùa
Hỏi ông kế hoạch: Vòng mô?
Hỏi Hội phụ nữ: Triệt chưa hả Trời?
Cách nhau mấy dậu mồng tơi
Xem ra pháp lệnh ..tơi bời gió bay...