Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hai bài thơ kính tặng nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Nguyễn Đăng Minh
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 9:09 PM
 
TIỀN SẠCH

Đọc giòng tâm sự cùng đời
Tiền bác tiền sạch sáng ngời lương tâm
Chắt ra từ nước mắt thầm
Từng trang sách viết thâm trầm nỗi đau
Kiếp người mưa nắng dãi dầu
Tan hòa vào với muôn màu đa đoan…
Cảm ơn tâm sự chứa chan
Về đồng tiền sạch không man trá gì
Con đường bác đã chọn đi
Dần dần rộng mở thầm thì tình thương…
BÁC PHỤC!

Oái oăm nhà bác Phục kia
Tiền hưu khan hiếm, cai bia tức thì
Rượu Tây họ uống tỳ tỳ
Vài vại bia cỏ lâm ly tình buồn
Tranh đẹp, tiểu thuyết có hồn
Kịch, thơ cống hiến chẳng luồn lụy ai
Ngẫm thương người có thực tài
Vẫn đang lam lũ chữ Tai ám đời
Gian nan vẫn ủ nụ cười
Bao lần nhỏ lệ thương người khổ đau