Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Rùa lật ngửa

Anh Chinh
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 8:25 PM
 
Rùa... lật ngửa.
 
Công trình chống ngập hiện giờ
Tiến độ vẫn cứ " rùa bò" thế thôi.
Mặc cho dân kêu tới trời
Nhà thầu cũng chỉ mỉm cười vô tư:
- Này, đừng có khình " rùa bò"
Chạy nhanh hơn thỏ, dù giò ngắn hơn.
- Ơ hay! Đúng lý sự cùn
Ai bao mà chẳng thấy chờn hả cha?
" Rùa bò" còn nhẹ đó nha
Gọi " rùa lật ngửa" mới là đúng tên.
 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 01 năm 2009