Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Đùa với Táo công, Nhất vần tòm tem

Y Phết
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 9:46 PM

Đùa với Táo công 

 

Một bà mà dững hai ông

Chao ôi đáng nể Táo Công kỳ tài

Lúc cần ai biết nhường ai?

Giá như bà có hẳn hai... cái liền!

Thành ra cứ phải ưu tiên

Táo Một "đổi mới" sẵn tiền đô la

Táo Hai vẫn sài tiền ta

Cho nên mệnh giá có đà thiệt hơn

Chỉ vì tình nghĩa keo sơn

Hai ông nào tính thiệt hơn bao giờ?

 

 

24-12-2008 

 

 

 

Nhất vần tòm tem

(Hát theo lối liên vận)

 

 

Ai sui ối a tòm tem

Tòm tem xong lại thòm thèm gấp hai

 

Gấp hai ối a nhom nhem

Nhom nhem xong lại lèm nhèm gấp ba

 

Gấp ba ối a lom lem

Lom lem tí toáy chòm chèm gấp tư

 

Gấp tư ối a hom hem

Hom hem vẫn muốn phòm phèm gắp năm

 

Gấp năm ối a om em

Om em cũng bởi... tom tem hết mình... 

 

24-12-2008

Y Phết