Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Dức tranh Tết

Thi Trần Thư
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 7:49 PM
Bức tranh tết

Ngày xuân con kiến tới lui
Biết sắp tết rồi nó cứ vào ra
Vào ra trên cái cành đa
Cành đa thì cụt kiến ra kiến vào
Hiu hiu nắng đã theo chiều
Bếp ga trên có phì phèo nồi xôi
Một con gà thiến luộc rồi
Một chai rượu ngoại bồi hồi nức thơm
Tết về hai cảnh gần hơn
Trong chai rượu ngoại, ngoài vườn cành đa.
140109