Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vỉa hè ký, KCBT

Trần Trương
Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2009 4:59 AM

Vỉa hè ký (2)

 (Nhại bài thơ “Ông ĐỒ” của Vũ đình Liên)

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy phá vỉa hè
Lung tung xoè tất cả
Nói chẳng đứa nào nghe
Bao nhiêu người qua phố
Khốn khổ vấp “đất cày”
Xắn quần lao qua cống
Ngoài đường cát mù bay
 Năm nay tiền lại rót
Vỉa hè lại đào đây
 
K C B T?
 
Không Cần Bờ Tường?
Không Có Bít Tết?
Không Cầm Báo Tết?
Không Cần Bát Tương?
Khoan cắt bê tông
Chính thằng này đấy
 Chuyên môn vẽ bậy
In bẩn mặt tường
Mau diệt tận gốc
Xin đừng tiếc thương