Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Có một bức tranh

Nguyễn Đăng Minh
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 6:31 AM

 
Cả thành phố nhấp nhô bảo hiểm
Dòng chảy xe người tắc nghẽn chỗ giao nhau
Tiếng động cơ, còi rú lẫn mùi dầu
Bụi phủ dày lá đông dát bạc
Ngửa mặt chờ mưa vết nhơ gột sạch
Để sống lại ước mơ tuổi trẻ
Vì thành phố Anh hùng, xanh, sạch, đẹp
Và an lành, lưu giữ vốn xưa
Xuân đang đến…rồi xuân nữa đến
Đến bao giờ sự thật thỏa ước mơ?