Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Quân ta quân mình

Gia Văn
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 6:33 AM

 
Nguyễn việt Chiến tội làm sao?
Không dưng ai nỡ mời vào nhà pha
Nay “thành khẩn„ thì thả ra
Miễn là phải biết quân ta quân mình
Nước ta pháp trị phân minh
Những ai hối cải, nể tình đặng tha
Mai văn Dâu tội hải hà
Lê Lai cứu chúa, xem ra nặng tình
Có ai thắc mắc linh tinh
Việt Chiến đặc xá cũng xinh còn gì?