Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bảo trâu, Dặn trâu

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 17 tháng 1 năm 2009 8:51 PM

                            Bảo trâu

                                      Trâu ơi ! ta bảo trâu này
                                      Thằng Cuội mất chức đã bay lên Trời
                                       Ngọc Hoàng xỉ vả tơi bời
                                       Cuội kêu ời ời chẳng đến tai cha
                                       Cuội cầu cứu chị Hằng Nga
                                       Chị Hằng mặc xác thằng cha lọc lừa     
                                       “ Đánh chết cái nết không chừa…”
                                       Trâu xem , nòi Cuội vẫn ưa quyền hành
                                      Trâu hiền kiếm bãi cỏ xanh
                                       Đừng theo thằng Cuội mà giành gốc đa  !
 
                           Dặn trâu
           
                                      Đàn kêu ,sáo thổi say mê
                                     Tai trâu chẳng biết mô tê chuyện gì
                                      Nghệt mặt ra vẻ tư duy
                                       “ ó , ọ”… định phán bảo gì đây chăng ?
                                      Kéo cày thì quả trâu hăng
                                      Nghe đàn ,nghe sáo ,quả rằng “ tai trâu” !
                                      Trẻ mục đồng mải chơi đâu                                                                 
                                     Thả rông , “ ó,ọ” đâm đầu vào đây ?
                                      Trâu ơi ! ta dặn trâu này
                                       Tai mù văn nghệ , mặt mày đừng vênh  !
                                                                        Phương Mai , 17-1-2009