Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Bên hồ Than thở

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 2:13 PM
 
 
Lặng thầm lẻ bóng một người
Bên hồ Than Thở sương rơi trắng đầu
Người ơi, người đến từ đâu
Xuân Hương lóng lánh hay lầu Bảo Vương
Ngàn thông giăng kín ngả đường
Quanh co gió mỏng mang hương tặng người
Đêm, hồ phố núi trăng rơi
Xin đừng thổn thức vì trời nắng mưa…
Người tìm lại bóng ngày xưa
Hay là nhớ lại ước mơ thuở nào
Nguyễn Đăng Minh