Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thơ dự thi - Vợ Tây

Văn Dương
Thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2009 6:48 AM
 TẾU LÂM

Tuyết trắng phủ đầy trên đầu bạc
Còng lưng "cửu vạn " trên đất Vác #
<Vác sa Va ,Ba-Lan>
Âý vậy năm rồi được về quê
 Vợ bảo :" đi Tây về có khác "!?

                     
2-    Vợ Tây

Năm trước gặp chàng lấy vợ Tây
\thấy họ "tâm tình rặt bằng tay "
Áp  má "Ví dầy "nàng nũng nịu
Ra dấu yêu anh tron kiếp này !
     * *
Lận đận làm ăn vóc hao gầy
"VÍ RỖNG " còng lưng nợ chất đầy
Hỏi nàng "da trắng, xanh mắt "cũ
Lắc đầu ngao ngán :"đã chia tay "
      Tháng 1 năm 2009 .

Vân Dương